پست الکترونیک: info@daya-eg.com

تماس : 26206124

تحلیل تکنیکی

تجزیه‌وتحلیل تکنیکی به‌عنوان یک روش تجزیه‌وتحلیل قابل‌قبول در حوزه مالی مورد توجه قرارگرفته است که با استفاده از اطلاعات تاریخی به پیش‌بینی حرکات قیمت می‌پردازد

تحلیل بنیادی

سرمایه­ گذاری به معنای فدا کردن منافع امروز برای منافع بیش­تر در آینده دارای جنبه‌های مختلف است که دو جنبه آن حائز اهمیت است: تجزیه‌وتحلیل

منطق فازی

نظریه فازی در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور لطفی عسگرزاده دانشمند ایرانی‌تبار عرضه شد که تاکنون کاربردهای زیادی در زمینه­ های مختلف پیدا کرده است. نظریه

تفاوت تحلیل تکنیکی و بنیادی

در روش تحلیل بنیادی، اصول ارزیابی بر اینکه «کدام» عامل‌ها، ارزش را تعیین می‌کنند و «چرا» ارزش‌ها تغییر می‌یابند استوار است. درحالی‌که تحلیلگر تکنیکی بر