پست الکترونیک: info@daya-eg.com

تماس : 26206124

آموزش

تامین مالی از مهم ترین موضوعات کسب و کارهاست و توسعه تامین مالی و ابزارهای ان نقش حیاتی در رشد کسب و کار دارد. در دنیای امروز شرکت ها تمایل دارند تا از ابزارها و روش های نوین استفاده کنند و مشاوران مالی با تجربه و تخصصی که دارند تلاش میکنند تا سرمایه مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری شما را به روشی نوین و کارآمد تامین کنند. روش های تامین مالی نوین به شرکت های خصوصی این امکان رو داده تا در طرح های زیربنایی و عمومی مشارکت کنند.