پست الکترونیک: info@daya-eg.com

تماس : 26206124

تحلیل تکنیکی

تجزیه‌وتحلیل تکنیکی به‌عنوان یک روش تجزیه‌وتحلیل قابل‌قبول در حوزه مالی مورد توجه قرارگرفته است که با استفاده از اطلاعات تاریخی به پیش‌بینی حرکات قیمت می‌پردازد

تفاوت تحلیل تکنیکی و بنیادی

در روش تحلیل بنیادی، اصول ارزیابی بر اینکه «کدام» عامل‌ها، ارزش را تعیین می‌کنند و «چرا» ارزش‌ها تغییر می‌یابند استوار است. درحالی‌که تحلیلگر تکنیکی بر