پست الکترونیک: info@daya-eg.com

تماس : 26206124

قرارداد و پیمان های آتی

در ابتدا به تعریف قراردادهای آتی میپردازیم: ابزاری برای خرید یا فروش مقدار مشخصی از یک دارایی مشخص با یک قیمت مشخص در زمان مشخص

صندوق پوشش ریسک

صندوق‌ پوشش ریسک از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که تا به امروز کمتر از آن صحبت شده است. علت آن عدم فعالیت صندوقی با این